Наличие общежития, интерната

Школа не имеет общежития или интерната